Δρομολόγια ΚΤΕΛ Χαλκιδικής
Ημέρες Αναχώρηση από Σταθμό Θεσσαλονίκης Επιστροφή από  Νέα Ρόδα
ΏραΤιμή ΏραΤιμή
Δευτέρα - Παρασκευή 05:30 €11.30
06:15
€11.30
09:30
€11.30
12:45
€11.30
14:30
€11.30
17:45
€11.30
05:40 €11.30
08:10
€11.30
09:40
€11.30
13:10
€11.30
14:55
€11.30
17:55
€11.30
Σάββατο 06:15 €11.30
09:30
€11.30
12:45
€11.30
14:30
€11.30
17:45
€11.30
08:10 €11.30
09:40
€11.30
13:10
€11.30
14:55
€11.30
17:55
€11.30
Κυριακή - Αργίες 06:15 €11.30
09:30
€11.30
14:30
€11.30
17:45
€11.30
09:40 €11.30
13:10
€11.30
14:55
€11.30
17:55
€11.30